Στοιχεία Εταίρων

Α) ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 13

Τ.Κ.: 19012

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΛΛΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%


Β) ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3

Τ.Κ.: 19012

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΙΛΛΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%