Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΑΦΟΙ Ν. ΛΕΜΠΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΛΕΜΠΕΣΗΣ

Α.Φ.Μ.: 800850008

Δ.Ο.Υ.: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 142958407000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διεύθυνση: 49ο ΧΛΜ ΠΕΟΑΘ

Περιοχή: ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ.Κ.: 19012

email: lempesisfuels@gmail.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2017

Κεφάλαιο: Ευρώ

Διαχειριστής: A) ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Β) ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΦΜ Διαχειριστή: Α) 121037790, Β) 142065440